Waarin ons pakket zich onderscheidt

Een paar voorbeelden:

Winstaangifte:

• Indien u steeds maar weer een nieuw tabblad moet openen om (bijv.) transportmiddelen/liquide middelen/voorraden/leningen enz. in te kunnen voeren.
Wij horen van oud-gebruikers van bepaalde pakketten vaak de verzuchting: "Een ramp!". Hoe wij dat doen? Zoals altijd..... heel simpel. Dus geen enkel tabblad. U vult alles in op een doorlopend scherm.
• Meerdere Ondernemingen koppelen aan een belastingplichtige? Hoeft u niet te doen, dat doen wij intern voor u. We werken immers met een computer!

Inkomstenbelasting:

Indien u onderstaande zaken in uw huidige pakket tegenkomt, dan zeggen wij onderling:
"Die werken nog op een rekenmachientje, i.p.v. op een computer".
• Indien het niet mogelijk is vanuit één centraal hoofdscherm alle onderdelen te kunnen bereiken en op datzelfde hoofdscherm alle berekeningen te kunnen oproepen en te bekijken (buitenlands inkomen/C biljet, specificaties heffingskortingen, opbouw belastingaanslag enz.), dan werkt u tamelijk omslachtig.
• U dient in het pakket aan te geven hoeveel kinderen u onder de 12, 16 jaar heeft, enz.
• Er wordt u gevraagd of u in aanmerking komt voor de TBU.
• U dient zelf aan te geven of u wel of niet voor aanvullende ouderenkorting in aanmerking komt.
• Komt de partner wel of niet in aanmerking voor combinatiekorting enz.
• U kunt een zgn. "foutenlijst" opvragen. Dan wordt u achteraf verteld wat u fout deed. Wij zorgen ervoor dat u geen foute invoer kunt doen!

U zult begrijpen, dat wij dat dus anders doen. Er is in ons pakket maar één vraag:
Als de belastingplichtige 65+ is en niet het gehele jaar gehuwd, dan vraagt het pakket of de belastingplichtige alleenstaande AOW ontving in dat jaar i.v.m. heffingskortingen.

Tevens zijn we er als eerste in geslaagd een volledige, automatisch werkende optimalisatie module te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat wij het optimale verdelingspunt tussen belastingplichtigen bepalen.
Hoe? Als er een PGA aftrekpost van bijv. 2345 euro is, dan (her) berekenen wij 2345 x de complete aangifte, rekening houdend met o.a af te dragen ZFW, Nihilaanslag, wijzigingen in gecombineerde heffingskortingen, tariefsverschillen, buitenlands inkomen, vrijstelling volksverzekeringen, tijdelijke verhoging algemene heffingskorting, wegvallen van c.q. toekennen van ouderenkorting/ aanv. ouderenkorting indien grenzen worden overschreden c.q. niet worden gehaald.

Wij werken duidelijk anders dan de meeste van onze collega-software leveranciers:

1. Lage prijzen (sinds 1984, dus al ruim 30 jaar vrijwel geen prijsverhogingen !)
Wij werken praktisch zonder enige overheadkosten, geen dure folders en/of advertenties. Vandaar !
2. Inspraak /samenwerking met onze klanten.
3. Het Tax IB pakket en VPB zijn via mond tot mond reclame groot geworden.
4. U kunt bij ons zowel het F-biljet van het huidige belastingjaar als van het huidige kalenderjaar verzorgen.
5. Overal in het pakket kunt u met ENTER ("Enter, Enter en je bent er!") naar een volgend invoerveld. U kunt natuurlijk ook de Tab toets of de muis gebruiken.
Geïnteresseerd? Het bestelformulier zit in onze documentatie (Klik links op Bestellen).
Indien u geïnteresseerd bent in uitgebreide informatie over onze produkten, gaat u naar Downloads en kiest u voor Produktinformatie.