Anekdotes

Advertenties

Sinds enige jaren worden onze advertenties in uitgaven van Elsevier geweigerd.
Wij zijn toe overgestapt op Google en dat werkt goed en goedkoop.

(op de) fles:

Onze eerste aankoop van een belastinaangiftepakket was in 1983.
Dhr. Fles verkocht mij (Wim Rijsdijk) een leuk pakket voor 150 gulden. Het jaar daarop bedroeg de prijs 1150, gulden. In mijn onnozelheid dacht ik aan een typefout maar dat was dus niet het geval. Toen ben ik zelf begonnen met het schrijven van software.
Inmiddels is Fles allang op de fles en wij bedienen meer dan 1000 kantoren.

Vaste klant

De eerste klant die wij hadden (een kantoor in Sliedrecht) zit (buiten zijn schuld) in grote financiële problemen. Wij leveren hem nu gratis software. Stom??